wat wij willen

Met het Veel Goeds platform willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan het vrijeschoolonderwijs in alle Nederlandstalige landen. We hopen hiermee vooral voor vrijeschoolleerkrachten in een behoefte te voorzien. Ons doel is tweeërlei: te investeren in de kwaliteit van het onderwijs én in het werkplezier van de leerkracht.

Veel Goeds wil in brede zin investeren in de kwaliteit van het onderwijs door kwalitatief hoogstaand materiaal te delen. De website is ontstaan uit de behoefte een hedendaags platform te creëren om allerlei mooie vondsten met elkaar te delen. Het is toch zonde van de tijd wanneer leerkrachten elk jaar het wiel opnieuw moeten uitvinden, of dat wegens tijdgebrek niet zo goed kunnen doen als ze zouden willen. Terwijl er in vele kasten het prachtigste materiaal gewoonweg ligt te verstoffen. Met de huidige technische mogelijkheden is dat helemaal niet meer nodig; het is dus de hoogste tijd voor verandering! Door leerkrachten met elkaar te verbinden kunnen zij dankzij de grote rijkdom van wederzijdse inspiratie de onderwijskwaliteit verbeteren. In de hele onderwijswereld is vrije toegang tot lesmateriaal een blijvende trend. Zelfgemaakte lessen worden via het web gedeeld, zodat ze in een handomdraai op maat gemaakt kunnen worden en breed toepasbaar zijn. Zelfs gerenommeerde universiteiten doen mee! In verbinding met elkaar de onderwijskwaliteit verbeteren is helemaal in de geest van deze tijd. Dat is natuurlijk een goede zaak. Met open leermateriaal neemt het aantal didactische keuzemogelijkheden toe. De afstemming van de leerstof op de wensen en de kwaliteiten van leerlingen verbetert. Veel Goeds wil graag in deze zin iets wezenlijks bijdragen, al is het tegen een kleine vergoeding en beperkt tot onze eigen leest: de vrijeschool.
Wezenlijke kenmerken van het vrijeschool onderwijs vinden wij:
  1. beleven van het harmoniserende ritme van de natuur en de seizoenen
  2. de leerkracht stemt zich af op de leeftijdsfase en de ontwikkeling van de kinderen
  3. leren en onderwijzen als creatief, scheppend proces
  4. volledig opvoeden naar hoofd, hart én handen
  5. je intens verbinden met de lesstof en de wereld in het periode onderwijs
  6. veilige en liefdevolle sociale omgang als klas en als schoolgemeenschap
  7. worden wie je bent: ruimte voor individuele eigenheid, talenten, uitdagingen en expressie
Meer weten over de achtergronden en uitgangspunten van het vrijeschool onderwijs? Lees dan het digitale boekje over de identiteit van de vrijeschool op de website van de Vereniging van vrijescholen: www.vrijescholen.nl
 

 

Om kwaliteit te waarborgen laat Veel Goeds het delen van lesmateriaal niet geheel vrij, maar biedt hierin redactionele ondersteuning. Geschiktheid, toegankelijkheid, anonimiteit en kindvriendelijkheid zijn bijvoorbeeld criteria. Bij het redigeren gaan we overigens geen inhoudelijke vraagstukken oplossen en streven we er zeker niet naar om één vrijeschoolmethode te ontwikkelen. Dat zou het essentiële proces van in vrijheid afstemmen op de klas immers teniet doen. De keuze en de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het materiaal ligt bij de gebruiker zelf. De vrijeschoolleerkracht stemt zijn lessen af op de klas, op de leeftijdsfase, interesses en temperamenten. Hij kan het lesmateriaal van de website volkomen naar eigen inzicht bewerken.

Het Veel Goeds lesmateriaal kan natuurlijk ook buiten de vrijeschool gebruikt worden. Gezond makend onderwijs is wenselijk voor álle kinderen en jongeren. Ook als slechts een piepklein deeltje van het rijke totaalconcept van de vrijeschoolpedagogie vruchtbare aarde kan vinden in het reguliere of andersoortige onderwijs, lijkt ons dat een zeer goede zaak. Mogen alle antroposofische initiatieven naar buiten uitstralen!

 

En Veel Goeds wil de gezondheid en het werkplezier van de individuele vrijeschoolleerkracht bevorderen, die met zijn werk immers grote verantwoordelijkheid draagt. De vrijeschoolleerkracht doet het prachtigste werk dat er bestaat, maar als het glas even half leeg is, lijkt het vaak wel op topsport bedrijven. In het hele onderwijsveld is het met de positie van de leerkracht momenteel droevig gesteld: De salarisgroei staat al jaren stil, de druk van het lerarentekort wordt sterk gevoeld, de administratieve eisen van de inspectie en doorgevoerde verplichte veranderingen lijken schier oneindig, de klassen worden voller, de ouders mondiger en de gedragsproblemen uitdagender. Onder deze omstandigheden kun je wel wat ondersteuning gebruiken!

Als vrijeschoolleerkracht heb je ook nog eens te maken met bijzondere extra taken zoals vertelstof, toneelstukken en jaarfeesten, kerstspel en getuigschrift, periode ontwerp en samenstellen van je lesstof, kinderbespreking en heel veel vergaderen. En ja, eigenlijk zou je nog wel tijd willen vinden voor het schrijven van eigen pedagogische verhalen voor jouw leerlingen. En ruimte om alle leerplanaanwijzingen bij elkaar te scharrelen en deze op een kunstzinnige manier toe te passen in een op maat gesneden vorm voor jouw klas, maar wanneer? Je rugzak zit vol idealen, en vanuit de opleiding heb je zoveel huiswerk meegekregen qua zelfontplooiing (studie, meditatie, kunstzinnige ontwikkeling), dat er voor slapen eigenlijk geen tijd meer is... In de dagelijkse werkelijkheid betekent dit uiteraard: keuzes maken. Het ene vak draag je volledig, het andere meer in de marge.

Maar ook met een half vol glas kunnen we stellen dat het van de vrijeschoolleerkracht van nu wel het nodige vraagt om in de veelheid der dingen de nodige rust te scheppen voor de eigen ontwikkeling en die van de klas. Zodat we onze kinderen goed kunnen waarnemen en op ons in laten werken wat er eigenlijk gevraagd wordt, en daar de ruimte voor kunnen nemen.

Met veel respect voor vrijeschoolleerkrachten in al hun verschijningsvormen, hopen we je met dit platform mogelijkheden te bieden om je werk te verlichten. Heb je veel zin om lesstof te ontwerpen, vind je hier hopelijk inspirerende richtingaanwijzers. Heb je even minder tijd of energie, vind je hier hopelijk goede en snelle oplossingen. En mis je iets, of heb je behoefte aan iets heel anders ter ondersteuning; meld het ons. Wie weet kunnen we je helpen!

plaatje-leraren-1
plaatje-leraren-3
plaatje-leraren-4
plaatje-leraren-2

Ons prijskaartje

Wij kiezen bewust voor kwaliteit in de vormgeving en redactie, voor duurzaamheid en voor een reclamevrije site en daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Al het werk om deze website te bouwen is geheel vrijwillig verzet. De opstartkosten zijn in 2014 persoonlijk voorgefinancierd en bedroegen zo’n € 5.000,-, waarvan de helft vergoed is door de gulle schenkingen van meerdere fondsen. We hebben deze kosten gelukkig in enkele jaren af kunnen lossen. In 2019 is de website opnieuw gebouwd en geheel gemoderniseerd. Ondertussen is onze droom uitgekomen, dat de website zo stabiel in een behoefte voorziet, dat we een medewerker voor een halve dag per week kunnen uitbetalen als vaste kracht. Hierdoor wordt er niet alleen gestaag verder geüpload, maar kunnen ook jouw zoekopdrachten heel snel gevonden worden!

Met de bijdragen van de leden onderhouden en vernieuwen we de website - de mogelijkheden voor de gebruiker, de techniek daarachter én de vormgeving - beheren we de administratie en communicatie/helpdesk, en redigeren, digitaliseren en uploaden we gestaag verder. Ons team bestaat uit een vaste medewerker voor een halve dag per week en enkele vrijwilligers en stagiaires. We hebben er bij elkaar al zo’n 4.000 uur werk in zitten!
Als je met een bril van de toekomst naar Veel Goeds als instrument kijkt, zie je als het ware een soort kast, die nu al aardig gevuld raakt en die zijn bestaansrecht allang bewezen heeft. De huidige content bevat al meer dan 2.000 documenten. Dat lijkt veel, en we zijn enerzijds ook trots op het bereikte resultaat. Maar anderzijds is het nog steeds waar, dat je soms als gebruiker een lege plek aantreft, waar je juist dringend iets zocht. Dat is natuurlijk jammer! Gelukkig is de slagingskans van een zoekopdracht via het prikbord vrijwel 100%, maar dan moet je er wel ruim op tijd bij zijn! We hebben op dit moment een groeisnelheid van zo'n 600 documenten per jaar en verwachten rond 2022 álle basics voor alle peuter-, kleuter- en onderbouwklassen aan boord te hebben. Dat wil zeggen dat er dan voor ieder vak voor iedere leeftijd iets goeds te vinden is. Dat zal nog zo’n 2.000 uur werk zijn! En daarna wordt het natuurlijk nóg interessanter, want dan ontstaat er ruimte (en vooral tijd!) voor het verzamelen en snel verspreiden van waardevolle nieuwe ontwikkelingen! Scholen die instappen helpen ons uiteraard om dit proces te versnellen.

Ons uitgangspunt is om onze prijzen steeds zo laag mogelijk te houden. Omdat er al meer dan 50 scholen lid zijn, is het draagvlak inmiddels dermate breed, dat we onlangs weer een flinke prijsdaling konden doorvoeren. We hebben nu al vier keer onze prijzen kunnen verlagen, en we zijn hier heel blij mee! Zo wordt het voor steeds meer collega's, scholen en kinderopvangorganisaties mogelijk om in te stappen! Doen jullie ook mee?

Omdat al het materiaal dat je op deze website vindt, speciaal bedoeld is voor je werk, is het vanzelfsprekend dat de werkgever hierin bijdraagt. Ga de factuur dus vooral declareren bij je school- of bedrijfsleiding! Het zijn immers kosten die je maakt om je werk te optimaliseren, en een directe investering in de kwaliteit van het onderwijs. Elke school heeft in de begroting een pot voor leermiddelen en/of voor lesmateriaal, aanschaf methodes, studie/scholing, abonnementen, contributies en de lerarenbibliotheek. Vergelijk het met de aanschaf van een nieuwe methode. Alleen is het materiaal nu precies op maat toegesneden voor gebruik in de verschillende vrijeschoolklassen en - groepen. Dat scheelt niet alleen de leerkracht aan voorbereidingstijd, maar de school of kinderopvangorganisatie ook aan geld! Als je het materiaal dat nu al op de site staat in boekvorm zou moeten aanschaffen, ben je immers veel duurder uit.

Wij willen echter niet dat het lidmaatschapsgeld voor iemand een belemmering vormt om mee te doen! Wil jij ook graag meedoen aan het delen en vinden, maar kunnen jij en je school of organisatie het lidmaatschap niet betalen? Neem dan contact op via het contactformulier. Wie actief wil helpen uploaden, kan altijd gratis proeflid worden. Overigens vind je in de etalage wisselende documenten die gratis ter beschikking worden gesteld aan de bezoeker die zich een lidmaatschap toch niet kan veroorloven.

 

Onze toekomstvisie

Veel Goeds wil het vrijeschoolonderwijs ondersteunen, zodat al het goede hiervan steeds meer kinderen zal bereiken. We zijn klein qua bemensing maar krachtig qua output, vorm en bereik. We verwachten dat het gebruik maken van digitale uitwisselingstools in de toekomst alleen maar zal toenemen. Hierin denken we een belangrijke rol te kunnen vervullen. We willen graag verder groeien zodat alle (digitale) mogelijkheden ter wederzijdse inspiratie ingezet kunnen worden. De komende jaren zal duidelijk worden waar de vragen in het werkveld liggen. Waar groeit Veel Goeds naar toe?

Natuurlijk naar méér materiaal en méér keuze. We hopen gauw tijd te vinden om alle inspirerende uitwisselingstips die bijvoorbeeld op de verschillende facebookgroepen voorbij flitsen hier een blijvende plek te geven, zodat ze ook op de lange duur vindbaar blijven. En.. misschien heb je wel behoefte aan onderlinge afstemming en vakspecifieke uitwisselingstools? Bijvoorbeeld een blogbladzijde alleen toegankelijk voor eersteklasleerkrachten, om maar iets te noemen. Of willen we een specifieke doelgroep graag beter bedienen, zoals de dyslectische leerling, of het begaafde kind. Gaan we over een jaar de Duits- en Engelstalige schoolwereld induiken of met vertalers ontwikkelingswerk doen? Kan deze website de eigen unieke identiteit van de vrijeschool versterken en ook daar buiten inspirerend werken? Maken we grote bewegingen, of kunnen we iets kleins en concreets ontwikkelen om jou in je werk te ondersteunen? In de toekomst hopen we nog veel meer maatwerk te gaan bieden, in antwoord op vragen uit het werkveld zelf. De vraag is aan jou. Hoe kunnen we je helpen?

Wat heb jij
nodig in je
werk?
Geef mee
richting aan
Veel Goeds
 

Vertel ons wat je nodig hebt om je werk nog beter te doen, en geef op die manier mee richting aan Veel Goeds van de vrijeschool. Stuur ons je vraag, behoefte of idee; groot of klein; helder of vaag; per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), via de feedbackpagina of via het contactformulier. Wie weet kunnen we je helpen en iets nieuws mogelijk maken in de toekomst!


Namens de redactie van Veel Goeds,

Jany van Oudheusden