Privacyverklaring Veel Goeds van de vrijeschool 

Mag onze school volgens de wet persoonsgegevens doorgeven aan Veel Goeds? En hoe zit het met de privacy? Ja, dat mag. Veel Goeds vraagt van scholen en individuele leden alleen die gegevens, die we nodig hebben voor de facturatie en het toesturen van de inloggegevens. Dat zijn de adresgegevens van de school , het leerlingaantal en van de deelnemende medewerkers de namen en e-mailadressen. Deze gegevens slaan we veilig op, alleen zichtbaar voor onszelf en uiteraard geven we ze aan niemand door. De contactpersoon van de scholen kan deze gegevens te allen tijde bekijken en zelf wijzigen en krijgt jaarlijks een mail met de vraag of de bestaande gegevens nog actueel zijn.
Hiermee voldoet Veel Goeds aan de WBP: de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarin staat dat de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt moeten worden. Dat ze alleen voor welbepaalde en vooraf uitdrukkelijk omschreven doeleinden verzameld en verwerkt mogen worden voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn. De betrokkenen zijn op de hoogte van de identiteit van de organisatie en de persoon die deze gegevens verwerkt en het doel van deze gegevensverwerking. De gegevensverwerking wordt op een passende manier beveiligd.
 

Mag een school volgens de wet persoonsgegevens van leerkrachten doorgeven aan Veel Goeds? Ja, want dat mag als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De factoren die hierbij een rol spelen zijn: de verwantschap met het doel van verzamelen (het toesturen van inloggegevens), de aard van de gegevens (alleen de namen en e-mailadressen, waarbij meestal de school e-mailadressen gebruikt worden), de gevolgen van een verstrekking (de leerkrachten ontvangen inloggegevens en jaarlijks enkele nieuwsbrieven tenzij hiervoor afgemeld),  de waarborgen die zijn getroffen (de persoonsgegevens zijn opgeslagen in beveiligde omgeving en niet toegankelijk voor derden) en de verwachtingen van de betrokkene (dat de leerkrachten inloggegevens toegestuurd krijgen). De grondslagen waarop het verstrekken gebaseerd is zijn: gerechtvaardigd belang van de organisatie (namelijk het geven van kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs), het uitvoeren van een overeenkomst (namelijk tussen Veel Goeds en de school) en (indien er gevraagd is of men bezwaar heeft) de toestemming van de betrokkene.
Simpel gezegd: het is geen probleem om de e-mailadressen aan Veel Goeds door te geven. En mocht je hierover toch nog onzeker zijn, kun je aan het college doorgeven dat je deze gegevens onmiddellijk zelf kunt verwijderen, mocht iemand hier bezwaar tegen hebben.
 

Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Jany van Oudheusden, initiatiefnemer van Veel Goeds, educatieve projecten,  gevestigd in Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57983186.

Ons privacybeleid in het kort: we gaan respectvol om met de persoonsgegevens. We gebruiken de verstrekte e-mailadressen voor het verzenden van de factuur, de waarschuwing voor het einde van je lidmaatschap en de inloggegevens. Als je er zelf voor kiest houden we je op de hoogte van nieuws over de website middels de nieuwsbrief.  Mocht je geen nieuwsbrief van Veel Goeds  willen ontvangen, dan kun je je altijd uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. Mocht je je gegevens willen inzien en eventueel aanpassen of verwijderen, kijk dan bij mijn gegevens of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je de nieuwsbrief blijven ontvangen, dan hoef je niets te doen.

Deze website is een SSL beveiligde website, die voldoet aan de beveiligingseisen volgens AVG. De privacy gevoelige inhoud van de website is alleen zichtbaar via een persoonlijk wachtwoord, dat alleen aan de gebruiker bekend is. Via de website kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief, je gegevens achterlaten wanneer je lid wordt of via het contactformulier een bericht sturen. Hiervoor vragen we je bepaalde gegevens te delen, zoals je naam en e-mailadres, evt. studentnummer en voor scholen ook de adresgegevens. Alle door jou gedeelde persoonlijke gegevens komen terecht in onze aan de website gekoppelde database en/of e-mailbox. Alleen onze betaalde medewerker heeft toegang deze e-mail en de gebruikte devices, zoals laptop en iPhone, zijn beveiligd met wachtwoorden. Wanneer je lid wordt van Veel Goeds en via Ideal/MisterCash betaalt, krijgen we je gegevens in onze e-mailbox en daarnaast worden deze gegevens opgeslagen door Mollie, de betaalverkeersregelaar, die gekoppeld is aan de website. Met hen hebben we een privacy overeenkomst waardoor jouw privacy gewaarborgd blijft. Zo ook met mailChimp, waarmee we de nieuwsbrief verzenden. Jouw persoonlijke gegevens zijn alleen zichtbaar voor de vaste medewerker en wij geven deze gegevens nooit door aan een derde. In sommige gevallen kan het gebeuren dat een derde partij je gegevens kan inzien, zoals bijvoorbeeld de webdesigner. Met deze personen hebben we overeenkomsten, waarin staat dat zij jouw privacy waarborgen.

De privacy verklaring

Via de site www.veelgoeds.org worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Veel Goeds van de vrijeschool (onderdeel van Veel Goeds educatieve projecten) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Veel Goeds is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2020.

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Nieuwsbrief 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via de nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het inloggen. U kunt zich te allen tijden weer afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Contactformulier
Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie 
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden 
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Cookies 
Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen 
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 
Veel Goeds van de vrijeschool is een initiatief van:

Veel Goeds, educatieve projecten
initiatiefnemer Jany van Oudheusden
Reigerstraat 41
1223PB Hilversum
+31 (0)6 - 375 60 148
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.veelgoeds.org
KvK-nummer: 57983186
Btw-id nummer: NL001641622B30