Hier kun je bladeren per klas en per lesonderdeel. Zo kun je vrij door al het lesmateriaal struinen. Wil je het materiaal meteen bekijken of downloaden, log dan eerst in. Kun je iets niet vinden? Kijk dan ook eens een klas lager of hoger. Of kijk niet alleen bij de periode, maar ook bij de vakles. Als dat niet helpt, gebruik dan het onderste veld om te zoeken op trefwoord.

klas
categorie
1e onderverdeling
zoeken op trefwoord
: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 12

klas 2 taal vriendjesflat

Afbeelding van de vriendjesflat, waar de vriendjes wonen: rg/lg, rk/lk, rm/lm,rp/lp en rn. De lettercombinaties waar je soms wel een stomme e (duveltje) tussen hoort, maar nooit schrijft. Leuk om er samen de woorden bij te verzamelen.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 6

klas 2 taal vriendjesflat invulschema

Invulschema om 9 voorbeeldwoorden bij alle 11 vriendjesflat combinaties te verzamelen.

Dit document is geschikt voor (redelijk) zelfstandig werk en onderwijs - op - afstand.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 17

klas 2 taal lange en korte klanken

Om heel veel woorden te verzamelen met lange en korte klanken.

Dit document is geschikt voor (redelijk) zelfstandig werk en onderwijs - op - afstand.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 14

klas 2 taal tweetekenklanken schema

Om van alle 8 tweetekenklanken ( eu oe ui ie ei ij au en ou) 6 voorbeeldwoorden op te schrijven.

Dit document is geschikt voor (redelijk) zelfstandig werk en onderwijs - op - afstand.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 10

klas 2 taal taalhulp kleuren

Een manier om met kleuren onderscheid te maken tussen korte klank, lange klank, tweetekenklank en medeklinker. Zulke kaartjes kun je ophangen in de klas en er allerlei spelletjes mee doen.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 16

klas 2 taal fabel Van de rups en het berkenblad

Fabel om te vertellen en na te spelen, met versje om te reciteren.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 15

klas 2 taal sinterklaas versje De stoomboot

Versje om te lezen, schrijven en/of te reciteren.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 6

klas 2 taal versje poes is jarig

Grappig versje om te lezen, schrijven en/of te reciteren.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 20

klas 2 taal versje de vos en de geit

Versje n.a.v. fabel om te lezen, schrijven en/of te reciteren.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 20

klas 2 taal versje Haas en schildpad

Versje n.a.v. fabel om te lezen, schrijven en/of te reciteren.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 16

klas 2 taal werkblad rijmen sinterklaas

Werkblad: rijmen met Piet

Dit document is geschikt voor (redelijk) zelfstandig werk en onderwijs - op - afstand.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 7

klas 2 taal klankversjes en euritmiegebaren bij de klinkers

Klankversjes en klankgebaren bij de klinkers. En twee mooie gedichtjes om te reciteren, met bordtekening.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 6

klas 2 taal heemkunde werkblad herfst

Drie werkbladen. Vul bij het plaatje het juiste woord in. Lees het woord en teken dit. Teken de vorm precies na.

Dit document is geschikt voor (redelijk) zelfstandig werk en onderwijs - op - afstand.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 2

klas 2 taal Zoek het foute woord over de bijen

Oefenen voor CITO M4 met zinnen uit de bijenperiode. Welk dikgedrukte woord is fout gespeld?

Dit document is geschikt voor (redelijk) zelfstandig werk en onderwijs - op - afstand.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 12

klas 2 taal werkbladen spelling aai/ooi/oei f/v eer/oor/eur

Vier werkbladen voor spellingcategorieën aai-ooi-oei, f-v en eer-oor-eur.

Dit document is geschikt voor (redelijk) zelfstandig werk en onderwijs - op - afstand.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 19

klas 2 taal lezen allerlei leuke leesteksten en gedichten

Verzameling van 20 grappige leesteksten en gedichten bijvoorbeeld te gebruiken voor RALFI lezen.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 10

klas 2 taal werkblad aai ooi oei

Handgeschreven en getekend werkblad over woorden met aai, ooi, oei.

Dit document is geschikt voor (redelijk) zelfstandig werk en onderwijs - op - afstand.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 7

klas 2 taal werkblad eeuw ieuw

Woordzoeker en husselwoorden.

Dit document is geschikt voor (redelijk) zelfstandig werk en onderwijs - op - afstand.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 17

klas 2 taal derde en/of vierde periode allerlei ideeën

Verzameling met allerlei ideeën voor de derde en/of vierde taalperiode. Woorden met eind -d, eer/oor/eur, au/ou, ei/ij, f/v en s/z, verkleinwoorden, open/gesloten lettergreep, woorden op -a/-o/-u, ch/cht, verhaal reproduceren, spelen met taal.

: Periode
aantal keer gedownload in dit schooljaar: 31

klas 2 taal tweede periode allerlei ideeën

Verzameling met allerlei ideeën voor de tweede taalperiode. Opmaat, taal als communicatiemiddel, bladspiegel, luisteren, spreken, spelling: woorden met f/v, s/z, de stomme e, voor/achtervoegsels, samengestelde woorden, werkwoorden, alfabet, meervouden.

Resultaten 361 - 380 van 426